Vyhledat

Don't be plastic!

Když se řekne slovo PLAST, v každém z nás toto slovo vyvolá emoci.

Každého nějakým způsobem zaujme, a to proto, že má v dnešní době velmi silný mem.

Většina z nás je přesvědčena, že plasty naší planetě škodí, a že je potřeba je omezit.

V lepším případě to zůstane při recyklaci odpadu v kontejneru na plasty. Domníváme se, že to nestačí a je potřeba omezit i plýtvání plasty, zejména těch na jedno použití. Proto jsme se rozhodli pro projekt, který je cíleně zaměřen na omezení jednorázových plastů.

Rozhodli jsme se pro projekt, kterým vám dáváme jedinečnou příležitost zapojit se do akce.

Naše škola, Pražské humanitní gymnázium, totiž není jen školou, kde se učíme fyziku, dějepis a základy společenských věd. Je to hlavně škola, kde nás připraví na reálný život, život tam “venku”.

A právě díky této myšlence vznikl náš projekt.

Upřímně vám, milý čtenáři, sdělím, že někdy bych si raději otevřela Instagram a sjížděla nové příspěvky svých kamarádů. Postupně mi ale začíná docházet a pevně věřím, že tohle každému z nás dá víc než trávit čas na sociálních sítích.

Dovolte mi prosím, představit vám náš projekt.

První náš dojem, když nám náš pan ředitel, Rostislav Konopa, sdělil, co nás čeká tento a následně další školní rok, nemohli jsme věřit vlastním uším. Nevěřili jsme, že bychom dokázali komunikovat s dospělými, kteří mají velké firmy a nevěřili jsme, že někdy navštívíme ministerstva a že budeme muset jednat s lidmi, jako jsou vysocí státní úředníci.

Báli jsme se odmítnutí, že neuděláme dojem, jsme přeci “jen studenti”.

Byly zde obavy, že nás nikdo nebude brát vážně.

Příjemně překvapeni jsme byli už z první návštěvy Ministerstva zemědělství ČR, která se uskutečnila 16. 11. 2018.

Hovořili s námi velmi otevřeně a mile a pocity z naší první schůzky s ministerskými úředníky byly velmi pozitivní.

Začali jsme získávat sebedůvěru v diskuzích s dalšími lidmi, s nimž jsme se setkávali.

Každá další schůzka pro nás byla jednodušší a jednodušší.

Byli jsme z toho moc nadšení a povzbuzeni do dalších kroků.

Je velmi hezké mít velké vize, ale musíte také věřit, že je dokáže splnit. A to bylo postupně vidět na každém z nás. Postupně jsme začali nejen věřit, ale byli jsme si jisti, že snahou, přípravami a pílí dokážeme něco, co pro nás zprvu bylo téměř nemožné.

Teď už k samotnému projektu.

Tento projekt vznikl s cílem změnit stav na Vltavě během vodácké sezóny v používání jednorázových plastů. Používat milióny kelímků na tak krátkém úseku Vltavy je absurdní.

Proto jsme hledali šetrnější alternativu a jako nejlepší se jevil nápad s více použitelným 100 % recyklovatelným plastem.

Dokázali jsme se domluvit s firmami www.otockelimek.cz a www.vratnekelimky.cz, které nás podpoří v našem projektu a jsou schopni nám distribuovat jejich produkty, pokud o ně kempaři a majitelé restaurací projeví zájem.

Díky našemu skvělému týmu máme podporu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ČR, kteří projekt oceňují a dali nám řadu kontaktů. Rovněž máme v plánu do našeho projektu zapojit střední školy z celé ČR, protože řada z nich jezdí na vodu a zejména ty, které jsou v Jihočeském kraji.

Během následujících dnů je vyzveme k zapojení do kampaně proti jednorázovým plastům.33 zobrazení0 komentář

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Paulm